PL | EN

Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”

Comment are off

W dniach 23-31 VII 2017 r. odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”. Organizatorami wydarzenia byli ze strony polskiej: WNGiG oraz IGS-EiGP, a z rosyjskiej Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych ARGO i Smoleński Uniwersytet Państwowy. W warsztatach wzięło udział 45 uczestników z państwowych uniwersytetów: Łomonosowa w Moskwie, St. Petersburga, Smoleńska, Orenburga i Briańska.

Więcej informacji oraz krótką fotorelację z wydarzenia mogą Państwo znaleźć w dziale Konferencje.

About the Author