PL | EN

Warsztaty z profesorem Peterem Nijkampem (10-14.09.2018)

Comment are off

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców (do 40. roku życia) z całej Polski na:

WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP AT ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN

warsztaty naukowe prowadzone w języku angielskim, przez doktora honorowego UAM, profesora wizytującego w naszym Instytucie, Petera Nijkampa – światowej sławy holenderskiego geografa ekonomicznego, pod hasłem:

AKTUALNE BADANIA DOTYCZĄCE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ I MIEJSKIEJ”
/ CURRENT RESEARCH ON ECONOMIC AND URBAN GEOGRAPHY/

Warsztaty odbędą się w dniach 10-14 września 2018 r. w budynku Collegium Geographicum im. Stanisława Pawłowskiego w Poznaniu.

Aplikować można poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go wraz z tytułem i abstraktem proponowanego eseju na adres: md@amu.edu.pl

Termin rejestracji przedłużono do 30 czerwca 2018. Liczba miejsc jest ograniczona do 15. O przyjęciu zadecyduje jakość i termin nadesłanego zgłoszenia.

Zaproszenie na warsztaty wraz ze szczegółowym komunikatem, plakat, formularz zgłoszeniowy oraz karta z tytułem i abstraktem eseju znajdują się na stronie: http://igsegp.amu.edu.pl/warsztaty-aktualne-badania-dotyczace-geografii-ekonomicznej-i-miejskiej/

Z wyrazami szacunku,
Michał Dzięcielski

About the Author