PL | EN

Uroczystość nadania imienia Profesora Zbyszka Chojnickiego sali wykładowej nr 3 w Collegium Geographicum

Comment are off

W dniu 11.06.2018 r. o  godz. 12:30, odbędzie się uroczystość nadania imienia Profesora Zbyszka Chojnickiego sali wykładowej nr 3 w Collegium Geographicum. Wydarzenie to będzie towarzyszyło konferencji naukowej „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, której organizatorem jest Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Konferencja dedykowana jest pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii. Konferencja rozpocznie się w dniu 11.06.2018 r. o godz. 11:00 w sali 21. Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

Profesor Zbyszko Chojnicki (1928-2015) był jednym z najwybitniejszych polskich geografów, uznanym autorytetem o światowej renomie w dziedzinie teorii i metodologii geografii. Był organizatorem i długoletnim dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM i
prorektorem UAM w okresie przełomu społeczno-politycznego w Polsce (1981-1982). Sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1990-2002) i był aktywnym członkiem wielu komisji problemowych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Prof. Z. Chojnicki był twórcą poznańskiej szkoły naukowej nowoczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Odegrał także ważną rolę w kształtowaniu nowoczesnych trendów w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Jego dokonania naukowe i działalność na forum międzynarodowym przyczyniły się do wzrostu znaczenia polskiej geografii w nauce światowej. Był naukowcem o niezwykłej osobowości, głębokiej erudycji i wybitnej indywidualności twórczej, niezwykle konsekwentnym w respektowaniu norm i reguł pracy naukowej i jej autentyzmu. Był Mistrzem i Nauczycielem kilku pokoleń geografów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości oraz do uczestnictwa w obradach sesji naukowych konferencji.

About the Author