PL | EN

European Regional Development and Socio-Economic Changes – Contemporary Perspectives – SPRINGER Economic Geography Series

Comment are off

Miło nam poinformować, że Zespół realizujący w naszym Instytucie projekt Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych (NCN, Nr 2015/19/B/HS5/00012), w składzie:  dr hab., prof. UAM Paweł Churski (kierownik), dr Barbara Konecka-Szydłowska,  dr Robert Perdał, mgr Tomasza Herodowicz podpisał umowę z Wydawnictwem SPRINGER, na mocy której w ramach serii Economic Geography zostanie przygotowana monografia pt. European Regional Development and Socio-Economic Changes – Contemporary Perspectives, zawierająca końcowe rezultaty przedmiotowego projektu badawczego. Książka ukaże się w 2020 roku. Bliższe informacje o projekcie znajdują się pod adresem: http://forsed.amu.edu.pl/.

About the Author