PL | EN

Nowa seria wydawnicza Instytutu

Comment are off

Nasz Instytut od ponad 30 lat stara się konsekwentnie realizować przyjętą misję, opierając swoją działalność na trzech głównych filarach – pracy naukowo-badawczej, działalności dydaktycznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kolejnym efektem tych aktywności jest nowa seria wydawnicza pt. Ekspertyzy i Raporty Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zamierzamy w niej publikować efekty współpracy środowiska naukowego naszego Instytutu z instytucjami publicznymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, która realizowana jest przy aktywnym włączaniu w ten proces studentów i doktorantów.

W pierwszych dwóch numerach przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych w związku z opracowaniem programu rewitalizacji w Poznaniu i strategii rozwoju gminy Powidz. Z pełną treścią tych publikacji można zapoznać się TUTAJ

Mamy nadzieję, że nowa seria spotka się z zainteresowaniem czytelników i skłoni ich do rozważań nad kierunkami zintegrowanego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego miast i regionów w Polsce w najbliższych latach.

About the Author