PL | EN

 


Czasopisma:

Rozwój regionalny i polityka regionalna

Quaestiones Geographicae

 

Przegląd Planisty

 

 


Ekspertyzy i Raporty:


Wybrane publikacje monograficzne pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

Ebert_TOLLE_WDOWICKA

bajerski

beim

Kudlak_2009

parys_stryj_2008

churski_2008

dominiak_2007

rogacki_2008

mackiewicz_2007

stachowiak_2007

meczynski_2007

kotus_2007

kaczmrek_2007

parysek_2007

 

Jaroszewska E., 2019. Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Warszawa – Kraków – Poznań: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM: 247

 

Wojtyra B., 2019. Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.  Studia i Prace z Geografii nr 76, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Kudłak R., 2018. Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

 

 

Mądry C. (ed.), 2017. Processes of Integration and Disintegration in the European and Eurasian Space: The Geographical Context. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Wdowicka M., 2017. Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., 2017. Measuring regional specialisation. New Approach. Palgrave Macmillan. Springer Nature: XXXI, 446

 

 

Chapain C., Stryjakiewicz T. (red), 2017. Creative industries in Europe: Drivers of new sectoral and spatial dynamics. Springer International Publishing, Cham.

 

 

Traba R., Julkowska V., Stryjakiewicz T. (red), 2017. Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje. Wydawnictwo Neriton – CBH PAN, Warszawa/Berlin

 

 

Stachowiak K., 2017. Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Tobolska A., 2017. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Bajerski, A.  2017. Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Stryjakiewicz T.  (red.) 2017. Ostrów Tumski w perspektywie geograficznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Dyba W. 2016. Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Kołsut B. 2016. Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Stachowiak K., Tomczak P., 2016. Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Bebenow F. 2015. Turystyka kolejowa w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Stryjakiewicz T. (red.) 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Kołsut B., Dyba W. (red.) 2014. Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Górny J. 2014. Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Ciesiółka P. 2014. Procesy rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Perdał R. 2014. Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Maćkowiak H., 2013. Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Staszewska S. 2013. Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Ebert S., Tölle A., Wdowicka M. 2012. Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy (Seria Pojęcia planistyczne w Europie) / Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive (Reihe Planungsbegriffe in Europa). Akademie für Raumforschung und Landesplanung ARL i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Hannover i Poznań.

 

Bajerski A., 2009. Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Beim M., 2009. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Kudłak R., 2008. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

 

Parysek J., Stryjakiewicz T., 2008. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia nr 79. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

 

Dominiak J. (red.), 2008. Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Rogacki H. (red.), 2007. Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

 

Maćkiewicz B., 2007. Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995–2000. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Stachowiak K., 2007. Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce . Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Męczyński M., 2007. Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno-komunikacyjnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Kotus J., 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw – analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Seria Geografia nr 77. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

 

Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Parysek J. J., 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

 

 

 

 

 

Dyżury

Dyżury 1