PL | EN

 


Czasopisma:

Rozwój regionalny i polityka regionalna

Quaestiones Geographicae

 

Przegląd Planisty

 

 


Ekspertyzy i Raporty:


Wybrane publikacje monograficzne pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

Ebert_TOLLE_WDOWICKA

bajerski

beim

Kudlak_2009

parys_stryj_2008

churski_2008

dominiak_2007

rogacki_2008

mackiewicz_2007

stachowiak_2007

meczynski_2007

kotus_2007

kaczmrek_2007

parysek_2007

 

Kudłak R., 2018. Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

 

 

Mądry C. (ed.), 2017. Processes of Integration and Disintegration in the European and Eurasian Space: The Geographical Context. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Wdowicka M., 2017. Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., 2017. Measuring regional specialisation. New Approach. Palgrave Macmillan. Springer Nature: XXXI, 446

 

Chapain C., Stryjakiewicz T. (red), 2017. Creative industries in Europe: Drivers of new sectoral and spatial dynamics. Springer International Publishing, Cham.

 

 

Traba R., Julkowska V., Stryjakiewicz T. (red), 2017. Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje. Wydawnictwo Neriton – CBH PAN, Warszawa/Berlin

 

 

Stachowiak K., 2017. Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Tobolska A., 2017. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Bajerski, A.  2017. Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Stryjakiewicz T.  (red.) 2017. Ostrów Tumski w perspektywie geograficznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Dyba W. 2016. Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Kołsut B. 2016. Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Stachowiak K., Tomczak P., 2016. Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Bebenow F. 2015. Turystyka kolejowa w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Stryjakiewicz T. (red.) 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Kołsut B., Dyba W. (red.) 2014. Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

 

Górny J. 2014. Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Ciesiółka P. 2014. Procesy rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Perdał R. 2014. Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Staszewska S. 2013. Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Ebert S., Tölle A., Wdowicka M. 2012. Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy (Seria Pojęcia planistyczne w Europie) / Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive (Reihe Planungsbegriffe in Europa). Akademie für Raumforschung und Landesplanung ARL i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Hannover i Poznań.

 

Bajerski A., 2009. Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Beim M., 2009. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Kudłak R., 2008. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

 

Parysek J., Stryjakiewicz T., 2008. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia nr 79. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

 

Dominiak J. (red.), 2008. Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Rogacki H. (red.), 2007. Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

 

Maćkiewicz B., 2007. Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995–2000. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Stachowiak K., 2007. Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce . Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Męczyński M., 2007. Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno-komunikacyjnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

Kotus J., 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw – analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Seria Geografia nr 77. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

 

Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 

 

Parysek J. J., 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.