PL | EN

Zakończono projekt „Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy)”

Comment are off

Z dniem 31.10.2018 został zakończony projekt pt.”Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji byłą identyfikacja potencjału wsi wielkopolskiej (wyrażającego się w układzie ruralistycznym miejscowości, sposobie zabudowy, użytkowaniu i funkcjach terenów budowlanych, infrastrukturze technicznej, w istniejącej zieleni oraz elementach małej architektury), ocena prawidłowości sposobu zabudowy i zagospodarowania w oparciu o wiedzę teoretyczną i czynniki lokalne, a następnie określenie zbioru właściwych rozwiązań architektonicznych i przestrzenno-funkcjonalnych dla prawidłowego rozwoju wybranych miejscowości. Analizie poddano 10 wsi zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, tj: Gębice (gmina Czarnków), Kobierno (Krotoszyn), Kromolice (Pogorzela), Łąkie (Lipka), Nojewo (Pniewy), Owińska (Czerwonak), Stara Krobia (Krobia), Stara Wiśniewka (Zakrzewo), Zębowo (gmina Lwówek), Zgierzynka (Lwówek).

Zebrane wnioski pozwoliły na ustalenie głównych problemów przestrzennego rozwoju wsi. W ramach projektu odbyła się Konferencja podsumowująca projekt, która miała na celu uzmysłowienie władzy samorządowej i mieszkańcom ważności podejmowanych przez nich decyzji w zakresie przestrzennego i środowiskowego kształtowania obszarów wiejskich.

Wyniki projektu w formie publikacji w ramach serii Raporty i Ekspertyzy IGSEiGP oraz raportów szczegółowych obejmujących 10 analizowanych wsi można znaleźć TUTAJ.

 


About the Author