PL | EN

Udział Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w konferencji sieci Spa-ce.net

Comment are off

W dniach 22-23 listopada br. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, reprezentowany w osobie dr. inż. Przemysława Ciesiółki weźmie udział w międzynarodowej konferencji sieci Spa-ce.net, pt. „From Smart Cities to Smart Regions in Central, Eastern and South Eastern Europe”, która odbędzie się na Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. TUTAJ można pobrać program wydarzenia.

Sieć Spa-ce.net jest organizacją skupiającą instytuty naukowe z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej prowadzące badania w zakresie planowania przestrzennego. Polskimi przedstawicielami, obok Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, są także Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.spa-ce.net/

About the Author