PL | EN

Okres ćwiczeń terenowych [fotorelacja]

|Comments are Off
Końcówka letniego semestru na WNGiG nierozerwalnie związana jest z ćwiczeniami terenowymi, w czasie których studenci różnych kierunków mają okazję skonfrontowania wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie wykładów z praktyką działalności społeczno-gospodarczej i realnymi problemam...