PL | EN

Okres ćwiczeń terenowych [fotorelacja]

Comment are off

Końcówka letniego semestru na WNGiG nierozerwalnie związana jest z ćwiczeniami terenowymi, w czasie których studenci różnych kierunków mają okazję skonfrontowania wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie wykładów z praktyką działalności społeczno-gospodarczej i realnymi problemami środowiskowymi.

Wyjazdy w teren stanowiąc istotny element edukacyjny, są jednocześnie doskonałą okazją do integracji grupy studenckiej i poznania profesorów oraz adiunktów od nieco innej, mniej formalnej strony.


W dniach 17-22 czerwca 2019 r. nasi studenci brali udział w ćwiczeniach terenowych z geografii regionalnej w Sudetach. Miały one charakter kompleksowy i swoim programem doskonale łączyły zakres dwóch nowych dyscyplin związanych z geografią (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o Ziemi i środowisku).

 


W dniach 24-28 czerwca 2019 roku studenci kierunku zintegrowane planowanie rozwoju odbyli ćwiczenia terenowe w Trójmieście poświęcone społeczno-ekonomicznym uwarunkowaniom rozwoju.

Program ćwiczeń obejmował spotkania i wykłady tematyczne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i na Uniwersytecie Gdańskim, a także wizyty w lokalnych instytucjach i urzędach, m.in. w Europejskim Centrum Solidarności, urzędzie miejskim w Gdańsku i urzędzie miejskim w Gdyni. Wyjazd miał również na celu poznanie zagospodarowania przestrzennego i perspektyw rozwoju Trójmiasta, czemu służyły przygotowane przez studentów spacery urbanistyczno-architektoniczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a także szczegółowe zadania zespołowe.

 


W dniach 24-28 czerwca 2019 roku studenci kierunku gospodarka przestrzenna – studia magisterskie odbyli ćwiczenia terenowe na terenie powiatu wrzesińskiego. Ich tematem były inwestycje w zagospodarowaniu przestrzennym, a miejsce ćwiczeń zostało wybrane przede wszystkim ze względu na otwarty w 2016 roku zakład Volkswagena w Białężycach koło Wrześni – jedną z największych inwestycji greenfield w zachodniej Polsce w ostatnich latach. Dzięki uprzejmości kierownictwa, studenci mieli okazję zwiedzić zakład stosujący najnowocześniejsze i innowacyjne technologie, zatrudniający obecnie ponad 2000 pracowników.

Podczas ćwiczeń studenci spotkali się również ze starostą powiatu wrzesińskiego i burmistrzami Wrześni, Nekli i Miłosławia, a także osobami z kierowanych przez nich urzędów, odpowiedzialnymi za przygotowywanie terenów inwestycyjnych i obsługę inwestorów. Dodatkowo grupa zwiedziła rozbudowujący się browar „Fortuna” w Miłosławiu, a także odbyła spotkania z kierownictwem  firmy Betoniarnia – Usługi deweloperskie Piotrowscy oraz Poznańskiej Palarni Kawy Astra, niedawno przeniesionej do gminy Nekla. Studenci spotkali się z wielką życzliwością w/w instytucji oraz lokalnej społeczności. Organizatorem i opiekunem ćwiczeń był dr inż. Wojciech Dyba.

 

About the Author