PL | EN

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Sympozjum Naukowym pt. „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego”, które tym razem poświęcone będzie problematyce współpracy w sektorze kreatywnym w Polsce. Poprzednie sympozja odbyły się w Katowicach (2015) i w Warszawie (2016). Udział w sympozjum ma umożliwić dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń, ale przede wszystkim stanowić platformę nawiązania współpracy przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki, biznesu oraz administracji publicznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tematyka III-go sympozjum w układzie głównych nurtów problemowych przedstawia się następująco:

  1. Relacje kooperacji, konkurencji i koopetycji w sektorze kreatywnym.
  2. Współdziałanie różnych branż sektora kreatywnego – szansa, czy zagrożenie?
  3. Sieci biznesu w sektorze kreatywnym – pomiędzy rynkiem, hierarchią a społecznością.
  4. Różnorodność relacji (społeczne, sformalizowane, quasi-sformalizowane) oraz form współdziałania (alianse, sieci społeczne, klastry, grupy przemysłowe i lobbingowe, etc.) w sektorze kreatywnym.
  5. Wymiar organizacyjny i przestrzenny sieci w branżach sektora kreatywnego.
  6. Powiązania sektora kreatywnego z innymi sektorami gospodarki.
  7. Sieci innowacji a ekosystemy innowacji w sektorze kreatywnym.
  8. Globalne sieci w sektorze kreatywnym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w I komunikacie.


Program sympozjum

4 lutego 2019 r. (poniedziałek)

MIEJSCE: Collegium Geographicum UAM, ul. B. Krygowskiego 10, Poznań

PROGRAM: DO POBRANIA


Ważne terminy

Zgłoszenie udziału w sympozjum: 7 grudnia 2018 r.
Akceptacja wystąpień: 12 grudnia 2018 r.
Wniesienie opłaty: 31 grudnia 2018 r.
Termin przesłania programu dla uczestników konferencji: 20 stycznia 2019 r.
Sympozjum: 4 lutego 2019 r.
Termin przesyłania artykułów: 28 lutego 2019 r.


Zgłoszenia

W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/jaUqd8Y9Er6T9AvQ2 do dnia 7 grudnia 2018 r.

Opłata za udział w seminarium wynosi: 60 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r. przelewem na konto:
Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule przelewu prosimy wpisać: K00000818, nazwisko i imię uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy seminarium otrzymają materiały konferencyjne, oraz catering w czasie obrad (lunch oraz przerwa kawowa). Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopismach: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (9 pkt.), Quaestiones Geographicae (w j. ang, 9 pkt.), Journal of Economics in Management (12 pkt), Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 pkt.), Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (12 pkt.), Journal of Management and Financial Sciences (13 pkt.). Druk artykułu jest uzależniony od otrzymania pozytywnych recenzji.


Kontakt

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak

e-mail: krst@amu.edu.pl, tel. 61 829 61 39


Komitet organizacyjny

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Patrycja Klimas – Katedra Teorii Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Patryk Dziurski – Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa


Organizatorzy

 

 

 

 


Patronat honorowy