PL | EN

Dnia 4 lutego 2019 odbyło się III Sympozjum naukowe pt. „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego”, które było poświęcone problematyce współpracy w sektorze kreatywnym w Polsce. Poprzednie sympozja odbyły się w Katowicach (2015) i w Warszawie (2016). Udział w sympozjum umożliwił dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń, ale przede wszystkim stanowił platformę nawiązania współpracy przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki, biznesu oraz administracji publicznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematyka III-go sympozjum w układzie głównych nurtów problemowych przedstawiała się następująco:

  1. Relacje kooperacji, konkurencji i koopetycji w sektorze kreatywnym.
  2. Współdziałanie różnych branż sektora kreatywnego – szansa, czy zagrożenie?
  3. Sieci biznesu w sektorze kreatywnym – pomiędzy rynkiem, hierarchią a społecznością.
  4. Różnorodność relacji (społeczne, sformalizowane, quasi-sformalizowane) oraz form współdziałania (alianse, sieci społeczne, klastry, grupy przemysłowe i lobbingowe, etc.) w sektorze kreatywnym.
  5. Wymiar organizacyjny i przestrzenny sieci w branżach sektora kreatywnego.
  6. Powiązania sektora kreatywnego z innymi sektorami gospodarki.
  7. Sieci innowacji a ekosystemy innowacji w sektorze kreatywnym.
  8. Globalne sieci w sektorze kreatywnym.

Szczegółowe informacje znajdują się w I komunikacie.


Program sympozjum

4 lutego 2019 r. (poniedziałek)

MIEJSCE: Collegium Geographicum UAM, ul. B. Krygowskiego 10, Poznań

PROGRAM: DO POBRANIA


Kontakt

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak

e-mail: krst@amu.edu.pl, tel. 61 829 61 39


Komitet organizacyjny

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Patrycja Klimas – Katedra Teorii Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Patryk Dziurski – Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa


Organizatorzy

 

 

 

 


Patronat honorowy