PL | EN

BF1A1913Kierownik Zakładu

prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk

Pracownicy Zakładu

prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak – profesor

dr Michał Dzięcielski – adiunkt

dr Tomasz Kossowski – adiunkt

dr Adam Radzimski – adiunkt

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz – wykładowca

mgr Adrian Cierniak – pracownik naukowo-techniczny

mgr inż. Piotr Hektus – doktorant

mgr Ewa Woźniak – doktorant

mgr Sara Zielińska – doktorant

 


Problematyka badawcza Zakładu Ekonometrii Przestrzennej

 • Analiza fraktalna złożonych przestrzennych systemów dynamicznych
 • Tworzenie baz danych przestrzennych – w tym technikami „spatial data mining” dla jednostek przestrzennych w różnych skalach
 • Generowanie prób przestrzennych
 • Analiza kształtów obiektów powierzchniowych i liniowych – w tym narzędziami geometrii fraktalnej
 • Geostatystyka oraz interpolacja przestrzenna
 • Geowizualizacja i analiza geowizualna – rozkłady przestrzenne i czasoprzestrzenne
 • Monitorowanie zmian przestrzennych
 • Klasyfikacja przestrzenna i regionalizacja
 • Analiza zależności przestrzennych: identyfikacja wag przestrzennych, autokorelacja przestrzenna, regresja przestrzenna, geograficznie ważona regresja
 • Analiza polityk przestrzennych

 Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • Dr Tomasz Kossowski – Procesy przestrzenne a konwergencja gospodarcza

 • Mgr Sara Zielińska – Identyfikacja obszarów mających wpływ na ład przestrzenny za pomocą metodologii i technik analiz przestrzennych Space Syntax na przykładzie miasta Poznania  (promotor: prof. dr hab. Waldemar Ratajczak)


Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Ekonometrii Przestrzennej


Wyjazdy konferencyjne pracowników i doktorantów ZEP