Elektroniczne repozytorium publikacji Dra Jędrzeja Gadzińskiego

Na stronie Wydziału udostępniono repozytorium prac naszego przedwcześnie zmarłego Kolegi, dra Jędrzeja Gadzińskiego (1985-2020). Dr Gadziński był związany z naszym Wydziałem od 2004 roku, najpierw jako student dwóch kierunków: gospodarka przestrzenna (specjalność rozwój regionalny) i geografia (specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego), a potem jako doktorant i pracownik Zakładu Geografii Ekonomicznej (wcześniej Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej). Rozprawę doktorską pt. „Funkcjonowanie …

Czytaj więcej.

Projekt "Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2"

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów. W gronie laureatów Konkursu OPUS 19 znalazł się projekt przygotowany przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Pawła Churskiego pt. Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2. Projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół tworzący konsorcjum trzech uczelni, w skład którego wchodzą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu …

Czytaj więcej.

Projekt "Treści i konteksty miejsc nie-tożsamościowych w Erze Cyfrowej"

Od lat miejsca nie-tożsamościowe stanowią interesujący wątek rozważań teoretycznych i badań w geografii człowieka. Uczeni zastanawiają się nad charakterem tych miejsc. Najbardziej popularne koncepcje w tym względzie powstały w roku 1976 (Relph: Placelessness) oraz 1995 (Auge: non-places). W swoim projekcie używamy, jako swego rodzaju wspólnego mianownika dla obu pojęć terminu miejsca nie-tożsamościowe (non-identity places). Ma to znaczenie z perspektywy międzynarodowej. …

Czytaj więcej.

Projekt "Neolokalizm a preferencje konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce – sondaż diagnostyczny"

Dr inż. Bartosz Wojtyra uzyskał finansowanie badań w ramach konkursu MINIATURA 4 (Narodowe Centrum Nauki). Celem projektu realizowanego jako badanie pilotażowe/wstępne w formie sondażu diagnostycznego będzie określenie znaczenia neolokalizmu w preferencjach konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce, a więc próba odpowiedzi na pytanie o istotę tej koncepcji po stronie popytowej rynku. Wśród wielu przyczyn rozwoju tzw. piwnej rewolucji w Polsce i …

Czytaj więcej.

Projekt AUGMENTED CITY Przestrzeń-oprogramowanie-człowiek: rozszerzona rzeczywistość inteligentnego miasta

Uczestnicy projektu badają wdrożenia technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w inteligentnych miastach na całym świecie. Interesuje ich proces tworzenia oprogramowania oraz jego potencjał przestrzenny. Kierownikiem projektu jest dr Michał Rzeszewski. Więcej na temat projektu można dowiedzieć się TUTAJ

Czytaj więcej.

Badania nad COVID-19 prowadzone na Wydziale

W ramach konkursu „Badania nad COVID-19” ogłoszonego przez J.M. Rektora wśród laureatów znalazły się trzy projekty przygotowane przez naszych pracowników. 1. Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii – prof. Jan Hauke, prof. Anna Tobolska,dr Emilia Bogacka,dr Justyna Weltrowska, 2. Wirtulna Rzeczywistość jako bezpieczna przestrzeń społeczna w czasie pandemii – dr Michał Rzeszewski, dr Leighton Evans (Swansea …

Czytaj więcej.

Seminarium Geografii Społecznej: „Człowiek, przestrzeń i miejsce”

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przyjemność zaprosić na Seminarium Geografii Społecznej, które w tym roku odbędzie się pod tytułem „Człowiek, przestrzeń i miejsce”. Wydarzenie składa się z dwóch części: seminaryjnej zaplanowanej na 27 stycznia 2021 roku oraz warsztatowej w dniach 4 oraz 5 lutego 2021 roku przeznaczonej dla studentów. Podczas Seminarium prelegenci …

Czytaj więcej.

Konferencja Unii Uczelni „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji dydaktycznej: „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. w formie zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem I dołączonym do niniejszej wiadomości oraz zamieszczonym na stronie Unii pod adresem www.uniauczelnigp.pl. Udział w konferencji jest otwarty …

Czytaj więcej.

Konferencja „Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju”

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej: „Wieś i rolnictwo - razem czy osobno?  Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju”, która odbędzie się w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej.  Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr I zamieszczonym …

Czytaj więcej.

Konferencja "Teraźniejszość a wyzwania przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej"

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. „TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2021 r. i poświęcona będzie aktualnym problemom teoretyczno-metodologicznym oraz instytucjonalnym dyscypliny geografia społeczno ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Wydzielenie w 2018 r. „geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki …

Czytaj więcej.

Konferencja Dni Planisty: Środowisko - klimat - przestrzeń

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konferencji Dni Planisty, która będzie nosić nazwę "Środowisko - klimat - przestrzeń". Odbędzie się ona terminie 06-07.05.2021 r. w formie zdalnej. Zasadniczym celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką, architekturą, socjologią oraz geografią społeczno-ekonomiczną.

Czytaj więcej.

Konferencja "NEW CHALLENGES OF LOCAL GOVERNANCE IN TIMES OF UNCERTAINTY AND COMPLEXITY"

Z przyjemnością informujemy, o konferencji organizowanej przez IGU Commission on Geography of Governance w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez nasz Wydział. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2021 roku.   Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: TUTAJ

Czytaj więcej.

III Światowa Konferencja SURE „Cities as Social-Ecological Systems”

  Zapraszamy przedstawicieli świata nauki i praktyki zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ekologii miasta, świadczeń ekosystemów oraz rozwiązań opartych na przyrodzie do udziału w III Światowej Konferencji Naukowej Society for Urban Ecology (SURE) pt. „Cities as Social-Ecological Systems”, która odbędzie się w dniach 7-9 lipca 2021 r. w Poznaniu.

Czytaj więcej.

WGSEiGP organizatorem konferencji CERS w 2021 roku

Kolejna edycja konferencji Central European Conference in Regional Science odbędzie się w 2021 roku i będzie organizowana na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Więcej informacji wkrótce. O poprzedniej edycji konferencji można przeczytać TUTAJ

Czytaj więcej.

Publikacja "Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich"

Miło nam poinformować, że monografia pt. Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich pod red. Anny Kołodziejczak i Lecha Kaczmarka została wydana w serii Studia i Prace z Geografii nr 86 przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Jest ona podsumowaniem obrad XIV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich", które odbyło się w październiku 2019 r. w Szreniawie. Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ

Czytaj więcej.

Rozdział dr Emilii Bogackiej pt. "Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland" w monografii wydanej przez Routledge

Dr Emilia Bogacka opublikowała nową publikację pt. „Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland", która stanowi rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo Routledge. Zachęcamy do zapoznania się z całą monografią Crime and Fear in Public Places - Towards Safe, Inclusive and Sustainable Cities poświęconą poczuciu bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, a zwłaszcza z rozdziałem dr Emilii Bogackiej.  

Czytaj więcej.

---
Carrer, F., Kossowski, T. M., Wilk, J., Pietrzak, M. B., Bivand, R. S. (2020) The application of Local Indicators for Categorical Data (LICD) to explore spatial dependence in archaeological spaces. Journal of Archaeological Science, 126, 105306. https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105306

Ciesiółka, P.,  Maćkiewicz, B. (2020). From regeneration to gentrification: Insights from a Polish city. People, Place & Policy Online, 14(3). https://www.doi.org/10.3351/ppp.2020.2955385256

Jaroszewska, E., Stryjakiewicz, T. (2020). Drivers, scale and geography of urban shrinkage in Poland and policy responses. Journal of Urban Planning and Development 146(4): 05020021. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000601

Wojtyra, B., Kossowski, T.M., Březinová, M., Savov, R., Lančarič, D. (2020). Geography of craft breweries in Central Europe: Location factors and the spatial dependence effect. Applied Geography, 124,102325. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102325

Wojtyra, B. (2020). How and why did craft breweries ‘revolutionise’ the beer market? The case of Poland. Moravian Geographical Reports, 28(2): 81–97. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0007

Zwierzchowska, I., Haase, D.,  Dushkova, D. (2020). Discovering the environmental potential of multi-family residential areas for nature-based solutions. A Central European cities perspective. Landscape and Urban Planning, 206, 103975. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103975

Gospodarka Przestrzenna na WGSEiGP UAM najlepsza w Polsce wg rankingu Perspektyw!

Z przyjemnością informujemy, że wg najnowszego Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020, kierunek gospodarka przestrzenna realizowany na naszym Wydziale jest najlepiej prowadzonym wśród wszystkich uczelni w Polsce! Więcej informacji można przeczytać TUTAJ

Czytaj więcej.

Podsumowanie konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”

W dniu 19.11.2020 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktycznej pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”. Konferencję otworzył Prorektor UAM kierujący Szkołą Nauk Społecznych. prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Podczas otwarcia głos zabrał również Dziekan prof. dr hab. Paweł Churski, który powitał gości na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Podczas całego dnia konferencji, wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością …

Czytaj więcej.

Społeczna strategia rozwoju gminy Murowana Goślina 2030

Wydany został kolejny tom z cyklu Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP poświęcony społecznej strategii rozwoju gminy Murowana Goślina, który został opracowany pod redakcją dr. Bartłomieja Kołsuta. Projekt Społecznej strategii rozwoju gminy Murowana Goślina został zainicjowany przez dwa lokalne stowarzyszenia – Nowoczesna Gmina oraz Rozwój Ziemi Goślińskiej na czele z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej. Liderzy obu środowisk oraz osoby z nimi …

Czytaj więcej.

Raport "Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

W dniu 18 czerwca odbyło się II Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Podczas spotkania prof. Paweł Churski zaprezentował wyniki Ewaluacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Treść przygotowanego opracowania zyskała już przychylne recenzje wydawnicze i ukaże się również w kolejnym zeszycie serii Ekspertyzy i Raportu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Z opracowaniem można zapoznać się TUTAJ

Czytaj więcej.

Raport "Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy Kobylin"

Celem projektu było opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju, które miały być podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kobylin. SSR utożsamiając się z planami rozwoju społecznego, gospodarczego i planami inwestycyjnymi pozwolą wytyczyć kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych, mogą pomóc w wyborze źródeł finansowania przedsięwzięć. Innymi słowy SSR zawiera podstawy i kierunki rozwoju sołectw w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym, …

Czytaj więcej.

Raport "Wiejska przestrzeń publiczna - miesjca integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin"

Celem projektu było stworzenie 10 koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie gminy Kobylin. Wykreowano wspólnie z mieszkańcami miejsca integracji społecznej, rekreacji i edukacji. Projekty te stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych (społecznych). Efektem projektu jest publikacja zawierająca wspomniane koncepcje oraz wykaz dobrych i złych przykładów aranżacji przestrzeni gminy Kobylin. Projekt był realizowany w konkursie …

Czytaj więcej.

Raport samorządowy COVID-19 - THINK TANK OPEN EYES ECONOMY

Wybuch pandemii COVID-19 był solidnym sprawdzianem jakości funkcjonowania naszych struktur samorządowych, innowacyjności sektora edukacyjnego czy wydolności publicznej służby zdrowia. Zespół ekspertów think tank OEE pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera zajmował się dogłębną analizą zaistniałej sytuacji, opracowując szereg krótkich, eksperckich opinii oraz rekomendacji publikowanych regularnie na stronach OPEN EYES Economy Summit - warto wiedzieć, w formie alertów: edukacyjnego, społecznego, samorządowego, kulturalnego, …

Czytaj więcej.

Quaestiones Geographicae 39(4)

Ukazał się najnowszy tom Quaestiones Geographicae 39(4) (seria Human Geography and Spatial Management). Zeszyt otwierają dwa artykuły dotyczące problematyki rozwoju średniej wielkości miast we Włoszech (Maria Antonietta Clerici) oraz „Cittaslow” w Turcji (Öznur Akgiş İlhan). Artykuł Tomasza Zaborowskiego dotyczy czynników dywergencji pomiędzy centralnymi i peryferyjnymi subregionami Mazowsza. Dalsza propozycja to międzynarodowe studium porównawcze form współpracy w przedsiębiorstwach społecznych (Sunna Kovanen). …

Czytaj więcej.

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 49 (2020)

Przedstawiamy Państwu nr 49 czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” przygotowywanego przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to zbiór dziesięciu artykułów opracowanych przez autorów z ośrodków naukowych z całej Polski w formule varia . LINK do publikacji.

Czytaj więcej.

Przegląd Planisty 6 (2020) Rewitalizacja miast i odnowa wsi

Zapraszamy do zapoznania się z 6 numerem studenckiego czasopisma Przegląd Planisty pt. "Rewitalizacja miast i odnowa wsi" wydawanego przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Pełen numer dostępny pod LINKIEM

Czytaj więcej.

Awanse pracowników Wydziału

Z przyjemnością informujemy o kolejnych awansach naukowych naszych pracowników. Rada Dyscypliny naszego Wydziału w wyniku posiedzeń, które odbyły się w dniach 12 czerwca oraz 7 i 14 lipca 2020, nadała stopień doktora habilitowanego siedmiu osobom: Łukaszowi Mikule, Joannie Dominiak, Barbarze Koneckiej-Szydłowskiej, Ewie Kacprzak, Katarzynie Kulczyńskiej, Barbarze Maćkiewicz, Michałowi Męczyńskiemu. Serdecznie gratulujemy sukcesu naszym nowym pracownikom samodzielnym i życzymy dalszych sukcesów …

Czytaj więcej.

Obrony doktoratów na WGSEiGP

20 listopada 2020 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej odbyła się zdalna publiczna obrona pracy doktorskiej  mgr Edyty Bąkowskiej-Waldmann zatytułowanej "Partycypacyjne systemy informacji (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej" oraz mgra inż. Piotra Hektusa pt.: ,,Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce". Praca mgr Edyty Bąkowskiej-Waldmann  została przygotowana pod kierunkiem Prof. dra hab. Tomasza Kaczmarka w Zakładzie Systemów …

Czytaj więcej.

Biuro Unii Uczelni na rzecz rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią przenosi się do UAM

W dniu 16 lipca 2020r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Unii Uczelni na rzecz rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Przedstawiciele 20 uczelni tworzących Unię wybrali nowy skład Zespołu Wykonawczego. Na funkcję Przewodniczącego wybrano prof. dr hab. Pawła Churskiego – Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego powierzono dr. Bartoszowi Wojtyrze – adiunktowi Wydziału Geografii …

Czytaj więcej.

Pracownicy Wydziału ponownie we władzach Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska

W dniu 25 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2020-2023 wybrano dr. Tomasza Kossowskiego, a do Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2020-2023 prof. Pawła Churskiego. Należy przypomnieć, że pracownicy Wydziału wchodzili w skład grona założycieli Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska i nieprzerwanie działają w strukturach jego władz.

Czytaj więcej.

Wydział reprezentowany we władzach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

W dniu 24 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków PTPN podczas, którego wybrano nowe władze na kadencję 2020-2023. W prezydium zarządu na funkcji wiceprezesa znalazł się prof. dr hab. Paweł Churski. Wcześniej, przez okres dwóch kadencji, podobną funkcję piastował prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, któremu dziękujemy za dotychczasową pracę i zaangażowanie w działalność PTPN. Z kolei nowo wybranemu wiceprezesowi życzymy …

Czytaj więcej.