PL | EN

Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”

|Comments are Off
W dniach 23-31 VII 2017 r. odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”. Organizatorami wydarzenia są ze strony polskiej: WNGiG oraz IGS-EiGP, a z rosyjskiej Asocjacja Rosyjskich Geografó...

Konferencja „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”

|Comments are Off
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznych i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na konferencję „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2017 roku. Celem...

MAT TRIAD 2017 – International Conference on MATRIX Analysis and its Applications

|Comments are Off
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej MAT TRIAD 2017 – International Conference on MATRIX Analysis and its Applications. Konferencja będzie  stanowiła okazję do spotkania naukowców...

Spotkanie z dr Wiolettą Kilar – „Oddziaływanie korporacji ponadnarodowych na rozwój sektora informatycznego w Polsce”

|Comments are Off
W czwartek, 13.07. br. o godz. 11.00 w sali 103 dr Wioletta Kilar z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprezentuje koncepcję swej rozprawy habilitacyjnej pt. „Oddziaływanie korporacji ponadnarodowych na rozwój sektora informatycznego w Polsce”.   Osoby...

Strategia Rozwoju Instytutu

|Comments are Off
Z dużą przyjemnością informujemy, że ukończone zostały prace nad Strategią Rozwoju Instytutu. Mamy nadzieję, że wypracowany przez nas wspólnie dokument, który został przyjęty przez Radę Instytutu w dniu 26 czerwca br. będzie stanowił ważny drogowskaz dla naszych wspólnych działań...

Profesor Waldemar Ratajczak wiceprezesem PTPN

|Comments are Off
W dniu 27 czerwca 2017r. walne zebranie członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dokonało wyboru swych władz na 3-letnią kadencję. W skład nowego prezydium zarządu, jako wiceprezes PTPN, wszedł m.in. Profesor Waldemar Ratajczak, któremu serdecznie gratulujemy i  życzymy...

11. Słowacko-Czesko-Polskie Seminarium Geograficzne.

|Comments are Off
W dniach 14-16 czerwca odbyło się 11. Słowacko-Czesko-Polskie Seminarium Geograficzne. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konferencji było „Flows, Spaces and Societies in Central Europe“. W seminarium uczestniczyło 130 badaczy z polskich, czeskich i słowackic...

Wizyty uczniów szkół średnich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

|Comments are Off
W dniach 24.05.2017 oraz 12.06.2017 odbyły się dwie wizyty studyjne na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych organizowane we współpracy Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej z Akademickim Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej. W maju mieliśmy przyjemność gościć...

Wizyta studyjna studentów gospodarki przestrzennej w Brukseli

|Comments are Off
W dniach 19-23.06.2017 r. grupa 16 studentów ostatnich roczników dyplomowych gospodarki przestrzennej odbyła wizytę studyjną w instytucjach europejskich oraz przedstawicielstwach regionów państw Unii Europejskiej w Brukseli. Celem warsztatów było umożliwienie studentom nabycia...