PL | EN

Szanowni Studenci, zasady realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz wzory niezbędnych do tego dokumentów znajdą Państwo w poniższych plikach.

Zasady odbywania praktyk zawodowych

Wzór porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

Wzór skierowania na praktykę zawodową

Wzór zobowiązania – ubezpieczenie NNW

Dziennik praktyk zawodowych