Wiadomości z projektu RurAction

Trwa finansowany ze środków programu Horyzont 2020 projekt RurAction, w którym UAM jest jednym z partnerów. Harmonogram i formy aktywności w projekcie musiały ulec przeformułowaniu w związku z obecnymi okolicznościami – m.in. ograniczeniami w poruszaniu się po Europie, ale konsorcjum kontynuuje koordynację prowadzonych badań. Okrągły stół o politykach w zakresie przedsiębiorczości społecznej zaplanowany na marzec w Berlinie został przełożony i …

Czytaj więcej.

TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action 2020

TeRRIFICA to projekt, który swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym). Przedsięwzięcie jest prowadzone równocześnie w sześciu pilotażowych regionach: Hiszpanii, Niemczech, …

Czytaj więcej.

Badania w Indiach w ramach międzynarodowego projektu FilmInd

W dniach 9-16.03.2020 r. prof. Krzysztof Stachowiak (kierownik projektu) z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz prof. Marcin Adamczak z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa przebywali w Mumbaju w Indiach na wyjeździe badawczym związanym z realizacją międzynarodowego projektu o akronimie FilmInd „Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą”. Projekt finansowany jest z inicjatywy EqUIP (EU-India …

Czytaj więcej.

https://images.unsplash.com/photo-1500314144216-35ed69e42b7b?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60

"Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - Podejście stosowane" - nowy projekt ze środków Funduszy Norweskich

Pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej będą realizowali nowy projekt pt. "Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - Podejście stosowane". Jest on finansowany ze środków Funduszy Norweskich w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, który jest koordynowany przez Ministerstwo Klimatu. Projekt jest jednym z trzech projektów predefiniowanych - ustalonych między stronami na etapie negocjacji Programu, którego …

Czytaj więcej.

Stypendia NAWA dla Pracowników WGSEiGP

Z przyjemnością informujemy, że prof. Jacek Kotus i dr Wojciech Dyba otrzymali stypendia Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany akademickiej. Profesor Kotus podczas półrocznego pobytu na The University of Texas at Austin (Stany Zjednoczone) realizować będzie projekt "Anatomia miejsc generycznych". Doktor Dyba zbada natomiast "Wpływ technologii cyfrowych na przemysł oraz usługi w zakresie mobilności osób w Europie". Prace nad projektem będzie …

Czytaj więcej.

Grant obliczeniowy PCSS dla pracowników WGSEiGP

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy w składzie: dr Michał Dzięcielski, dr hab. Adam Radzimski i dr Marcin Woźniak uzyskał grant obliczeniowy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Temat grantu to: "Wykorzystanie Dużych Zbiorów Danych oraz Internetu Rzeczy do Analizy Zrównoważonych Form Transportu". Czas realizacji - 12 miesięcy.  W ramach badań pilotażowych, w 2019 roku wykonawcy grantu, pobierali dane o wykorzystaniu rowerów miejskich …

Czytaj więcej.

Nowatorskie „Projektowanie uniwersalne”

Zespół projektowy, złożony z pracowników naszego Wydziału w składzie: prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska (kierownik projektu), prof. UAM dr hab. Magdalena Wdowicka, dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma oraz Paulina Perkowska, opracował nowatorski wniosek projektowy pt.: "Projektowanie uniwersalne: Innowacyjne podejście do kreowania przestrzeni dostępnej dla wszystkich”, który znalazł uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Stosowna umowa na realizację projektu została …

Czytaj więcej.

2020 Summer school: a city in the center of Europe

Z przyjemnością informujemy, że nasz Wydział, we współpracy z Wydziałem Socjologii oraz Szkołą Doktorską Nauk Społecznych organizuje w dniach 24-28 sierpnia szkołę letnią "Summer school: a city in the center of Europe". Szczegółowe informacje na temat programu i rejestracji znajdą Państwo pod adresem: http://sdns.amu.edu.pl/course-item/2020-summer-school/

Czytaj więcej.

Nowa data konferencji "Cities as Social-Ecological Systems"

Ze względu na pandemię COVID-19 nowa data konferencji "Cities as Social-Ecological Systems: The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology" ustalona została na 7-9 lipca 2021. Bliższe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie: https://www.sure2020.org

Czytaj więcej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi"

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi”. Konferencja odbędzie się w dniach 22 – 23 października 2020 roku, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się …

Czytaj więcej.

Nowoczesne usługi w ujęciu przestrzennym i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym

"Nowoczesne usługi w ujęciu przestrzennym i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym" to tytuł najnowszej monografii autorstwa dr Joanny Dominiak Książka jest poświęcona nowoczesnym usługom, które przedstawia się na tle przemian zachodzących w sferze usług. W pracy podejmuje się próbę określenia ich roli w rozwoju społeczno-gospodarczym w dobie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Analiza rozwoju nowoczesnych usług prowadzona jest w różnych …

Czytaj więcej.

Publikacja Does history matter? Development differences in Poland

Publikacja Does history matter? Development differences in Poland stanowi kolejny efekt badań naukowych realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki: FORSED - Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych (2015/19/B/HS5/00012). W publikacji przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu uwarunkowań historycznych na zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na poziomie lokalnym na tle wyników innych …

Czytaj więcej.

Dyba, W., Stryjakiewicz, T., De Marchi, V., 2019. Knowledge sourcing and cluster life cycle – a comparative study of furniture clusters in Italy and Poland. European Planning Studies,1-20.
https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1701996

Hennebry, B., 2020. The determinants of economic resilience in rural regions. An examination of the Portuguese case. Miscellanea Geographica, Vol. 24, Iss. 1
https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0001
https://content.sciendo.com/view/journals/mgrsd/24/1/article-p24.xml

Wojtyra, B., Grudzień, Ł., Lichota, J. (2020). The (r)evolution of the craft beer scene in Poland after 2010. In. M. Patterson, N. Hoalst-Pullen (eds.) Geography of Beer: Culture and Economics (47–65). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41654-6

 

Kierunki realizowane na WGSEiGP wyróżnione certyfikatami Studia z Przyszłością

Z przyjemnością informujemy, że realizowane na naszym Wydziale kierunki studiów zostały wyróżnione przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikatami Studia z Przyszłością. Wiadomość przyjmujemy z radością, traktując ją nie tylko jako potwierdzenie słuszności dotychczasowych działań, ale również zachętę do dalszego doskonalenia programów studiów. Wyróżnienia zostały odebrane podczas uroczystej gali przez dr hab. Artura Bajerskiego, prof. UAM. Certyfikaty akredytacyjne Studia …

Czytaj więcej.

Aktualności z nowego kierunku studiów – Zintegrowanego planowania rozwoju

Zrealizowane zostały kolejne zajęcia dydaktyczne pierwszej edycji Zintegrowanego planowania rozwoju – innowacyjnego kierunku studiów, uruchomionego w październiku 2018 roku z inicjatywy prof. Pawła Churskiego i dr. Pawła Motka dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWR.03.01.00-00-N055/16-00). W ciągu ostatnich miesięcy odbyły się kolejne interesujące zajęcia z pracownikami zewnętrznymi, w tym poza murami uczelni, wzbogacające tradycyjne wykłady i ćwiczenia …

Czytaj więcej.

Wizyta studyjna studentów AKNGP w Gminie Obrowo

W dniu 25.11.2019 r. studenci Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej gościli w Gminie Obrowo. Dzięki przyjaznemu i życzliwemu nastawieniu Wójta Gminy Obrowo - pana mgr. Andrzeja Wieczyńskiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrowie - mgr. Przemysława Piotrowskiego studenci mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną i działalnością Urzędu Gminy Obrowo oraz tamtejszą szkołą podstawową.  W trakcie wizyty Wójt wygłosił referat …

Czytaj więcej.

Liga debat oksfordzkich na WGSEiGP

W dniu 26 lutego br. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM rozegrana została trzecia z pięciu rund Poznańskiej Ligi Debat - turnieju debat oksfordzkich dla szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Poznania. Tezy debat były związane z problematyką badań prowadzonych na Wydziale (rewitalizacja, przestrzenie publiczne) z uwzględnieniem perspektywy i problemów miasta Poznania. W rozgrywkach wzięło udział 16 czteroosobowych reprezentacji …

Czytaj więcej.

Wsparcie eksperckie w procesie Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Przedstawiciel WGSEiGP, prof. dr hab. Paweł Churski został zaangażowany w prace Grupy Eksperckiej dla obszaru pn.: ‘Sprawiedliwa Transformacja’ w ramach Zespołu Eksperckiego działającego przy Ministrze Klimatu. Zakres prac Grupy Eksperckiej obejmuje wypracowanie i przedstawienie rekomendacji dotyczących obszaru pn.: Sprawiedliwa Transformacja w zakresie: kierunków i celów rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii i maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do …

Czytaj więcej.

Współpraca partnerska pomiędzy WGSEiGP a gminą Kuślin

W dniu 10 stycznia 2020 roku podpisany został List Intencyjny w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kuślin, a Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem współpracy jest wypracowanie koncepcji rozwoju gminy, wymiana informacji i doświadczeń oraz prowadzenie wspólnych prac w obszarze procesu badań i edukacji młodzieży. Gmina Kuślin miała okazję gościć już przedstawicieli wydziału, …

Czytaj więcej.

Udział pracowników WGSEiGP w opracowaniu Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2020+

Dnia 21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie otwierające proces opracowania Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2020+. W pracach nad Strategią gminę wspierać będą pracownicy naszego Wydziału - Prof. dr hab. Paweł Churski, dr Bartłomiej Kołsut i dr inż. Przemysław Ciesiółka. Podczas spotkania otwierającego, Prof. Churski zaprezentował sylwetkę Wydziału i dotychczasowe osiągnięcia w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Następnie dr Bartłomiej …

Czytaj więcej.

Quaestiones Geograpicae 39(2)

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z kolejnym zeszytem Quaestiones Geographicae 39 (2). Zawiera on artykuły polskich i zagranicznych autorów, podejmujące problematykę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. W najnowszym numerze znajduje się cykl artykułów poświęconych obszarom wiejskim, w tym: ich klasyfikacji (artykuł Barrai’a Hennebry i Tadeusza Stryjakiewicza); problematyce migracji wewnętrznych (autorstwa Dariusza Ilnickiego); sektora kreatywnego (Krzysztofa Janca, …

Czytaj więcej.

Przegląd Planisty - Wielorodzinne Budownictwo Mieszkaniowe

W marcu ukazał się kolejny numer czasopisma popularno-naukowego Przegląd Planisty, wydawanego przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Tym razem temat dotyczył wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego – blokowisk, tych starszych jak i nowszych, które otaczają nas w niemal każdym polskim mieście. Artykuł wprowadzający został napisany przez specjalistkę – prof. Ewę Szafrańską z Uniwersytetu Łódzkiego. W numerze znajduje się także tekst o ogródkach …

Czytaj więcej.

Zaproszenie do publikacji w numerze specjalnym czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna poświęconym cyfrowym geografiom czasu pandemii

Przekazujemy zaproszenie do publikacji od dr. Michała Rzeszewskiego, redaktora numeru specjalnego czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (http://rr.home.amu.edu.pl/) poświęconego cyfrowym geografiom czasu pandemii. "Jest to czas globalnego kryzysu i ludzkiego cierpienia na wielu poziomach i w wielu wymiarach. Zapewne dla wielu z Państwa jest on również wypełniony rozlicznymi obowiązkami. Mimo to wierzę, że jest to również czas intensywnej naukowej refleksji …

Czytaj więcej.

„The geography of EU discontent” wykład prof. Andrésa Rodrígueza-Pose na WGSEiGP (03.12)

3 grudnia gościliśmy w naszych murach Profesora Andrésa Rodrígueza-Pose, który w ramach cyklu Akademicki Poznań wygłosił wykład otwarty pt. „The geography of EU discontent”. Wydarzenie organizowane było wspólnie przez nasz Wydział oraz Miasto Poznań. Po wykładzie wszyscy zainteresowani mieli możliwość uczestnictwa w dyskusji nawiązującej do tematu „The revenge of the places that don’t matter”. O szczegółach wydarzenia informowaliśmy Państwa TUTAJ. Profesor Andrés Rodríguez-Pose z London …

Czytaj więcej.

Wykład „The impact of social innovations on regional development: the cases of Austrian and Portuguese rural regions”

W piątek, 22 listopada w sali nr 4, w ramach zebrania naukowego naszego Wydziału, wystąpiła Pani Marina Novikova (University Institute of Lisbon, Portugal), doktorantka w projekcie RurAction. Przedstawiła prezentację pt.: „The impact of social innovations on regional development: the cases of Austrian and Portuguese rural regions”.

Czytaj więcej.

Wykład prof. Sokola Axhemi

25 listopada w sali nr 103 naszego Wydziału, odbył się wykład Prof. Sokola Axhemi z Instytutu Geografii Uniwersytetu w Tiranie pt. „New situation of Albania population in the last years. The role of the socio-economic factors”.

Czytaj więcej.

Wykład dr Stefanii Środy-Murawskiej

W piątek 10 stycznia w sali nr 4 odbyło się kolejne zebranie naukowe, podczas którego gościliśmy Panią Doktor Stefanię Środę-Murawską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gość Wydziału wygłosił referat pt.: Rozwój oparty na sektorze kultury – doświadczenia średnich miast w Polsce. Była to prezentacja osiągnięcia habilitacyjnego.

Czytaj więcej.

Wykład mgr. Davida Huntingtona

Informujemy, iż 17.01.2020, odybło się zebranie naukowe WGSEiGP, podczas którego mgr David Huntington (projekt H2020 RE-CITY) przedstawił koncepcję rozprawy doktorskiej: „Actor constellations and institutional framework in shrinking cities: How socio-economic change shapes urban shrinkage in post-socialist Europe”.                                                                                                                         

Czytaj więcej.

Pobyt dr. Wojciecha Dyby na Uniwersytecie w Tybindze

W kwietniu 2020 roku dr Wojciech Dyba, adiunkt na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, zakończył trzymiesięczny pobyt zagraniczny na renomowanym Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech. Stypendium zostało sfinansowane przez Niemiecką Agencję Wymiany Akademickiej (DAAD) w ramach ścieżki krótkoterminowych pobytów badawczych dla pracowników akademickich. Wyjazd związany był z grantem NCN „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce”, który jest …

Czytaj więcej.

Wyniki wyborów Członków Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów Członków Komitetów Naukowych na kadencję 2020-2023. Z przyjemnością informujemy, że troje członków Komitetu Nauk Geograficznych to pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM: prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek oraz prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz.   Zarówno naszym pracownikom, jak i wszystkim pozostałym wybranym, serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej …

Czytaj więcej.

Przedstawiciele UAM w gronie National Representatives AESOP (Association of European Schools of Planning) na kadencję 2020-2022

Wybory na polskich przedstawicieli krajowych do CoRep Association of European Schools of Planning (AESOP) zakończyły się pomyślnie dla dwóch pracowników naszego Wydziału: prof. dr hab. Pawła Churskiego oraz dr hab. Lidii Mierzejewskiej, prof. UAM. W głosowaniu wzięło udział 6 z 7 uprawnionych polskich szkół. W kolejnej kadencji, jako reprezentanci narodowi, reprezentować nas będą: prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. …

Czytaj więcej.