PL | EN

Konferencja Jubileuszowa

LOGO KONFERENCJI_01

Gospodarka Przestrzenna kluczowe problemy
i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji

Pierwszego października 1990 roku 38 osób rozpoczęło edukację na nowo powstałym kierunku o nazwie gospodarka przestrzenna uruchomionym w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (IGSEiGP). Od tego dnia minęło już 25 lat, w których to ponad 2,5 tys. osób uzyskało tytuł licencjata, inżyniera lub magistra gospodarki przestrzennej. Rocznica ta stała się doskonałym przyczynkiem do zorganizowania w dniach 24-25 listopada 2016 roku w IGSEiGP konferencji pt. „Gospodarka Przestrzenna kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji”.

01_Rejestracja 2

Rejestracja uczestników

1_otwarcie konferencji

Otwarcie Konferencji

0_Rejestracja

Rejestracja uczestników

Wydarzenie to zgromadziło wiele ważnych postaci, które objęły patronat nad tym spotkaniem. Wśród nich należy wymienić m.in. prof. dr. hab. Ryszarda Domańskiego – nestora polskiej ekonomii i geografii ekonomicznej, prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego – przewodniczącego KPZK PAN, prof. dr. hab. Marka Degórskiego – Przewodniczącego Komisji Nauk Geograficznych PAN, prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza – Przewodniczącego Unii uczelni na rzecz rozwoju kierunku studiów gospodarki przestrzenna, prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa – Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr. hab Tadeusz Wallas oraz dyrektor IGSEiGP prof. UAM dr hab. Paweł Churski.

2_znamienici_goscie

Znamienici goście

3_medal

Medal Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna

4_J.J.Parysek

Prof. dr hab. Jerzy J. Parysek

W pierwszym dniu odbyła się sesja jubileuszowa, składająca się z czterech wystąpień. Pierwsze dwa wygłosili, „ojcowie założyciele” kierunku gospodarka przestrzenna – prof. dr hab. Jerzy J. Parysek (UAM) oraz prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser (Politechnika Wrocławska), omawiając drogi kształcenia na UAM w Poznaniu oraz Politechnice Wrocławskiej. Kolejne dwa wystąpienia, zostały przedstawione przez pracowników IGSEiGP. Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz i dr Paweł Motek przedstawili główne kierunki badawcze gospodarki przestrzennej  realizowane w IGSEiGP oraz usystematyzowali przemiany i osiągnięcia jakie zaszły w 25-letnim okresie kształcenia na tym kierunku.

5.Zipser

Prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser

6.Stryjakiewicz

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

7. Motek

Dr Paweł Motek

Następnie odbyły się dwa panele dyskusyjne będące okazją do podsumowań, krytyki oraz wskazania dalszych kierunków rozwoju gospodarki przestrzennej. Pierwszy z nich obejmował dyskusję na temat kierunków badawczych gospodarki przestrzennej w odniesieniu do potrzeb praktyki. Uczestnicy panelu dyskutowali o współczesnych wyzwaniach w sferze teorii, metodologii i faktografii gospodarki przestrzennej jako dyscypliny naukowej, próbując zidentyfikować deficytowe obszary badań uwidaczniające się zwłaszcza z perspektywy potrzeb zgłaszanych przez praktyków. Ważnym nurtem dyskusji było również poszukiwanie możliwości zorientowania przedmiotowej problematyki badawczej zgodniej z zyskującym coraz większą popularność w gospodarce przestrzennej podejściem zintegrowanym. Drugi panel dotyczył rozważań wskazujących na relacje między dydaktyką gospodarki przestrzennej a potrzebami praktyki. Zaproszeni do panelu goście przedstawili swoje przemyślenia odnoszące się do przyczyn deficytów kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w relacji do praktyki planistycznej oraz przyszłych wyzwań edukacji w zakresie gospodarki przestrzennej wynikających z dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jednym z ważniejszych elementów tego panelu było przedstawienie przez uczestników innowacji dydaktycznych i dobrych praktyk, które powinny być upowszechnione w celu poprawy jakości kształcenia i lepszego dostosowywania wiedzy absolwenta do potrzeb praktyki i oczekiwań pracodawców.

8. Panel dyskusyjny I

I Panel Dyskusyjny

9. Panel dyskusyjny II

II Panel Dyskusyjny

catering

Dyskusje kuluarowe

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja posterowa. Zaprezentowano łącznie 15 posterów omawiających wybrane zagadnienia współczesnych problemów badawczych i wyzwań praktyki gospodarki przestrzennej oraz innowacji dydaktycznych w gospodarce przestrzennej. Po prezentacji posterów, uczestnicy konferencji udali się na trzy sesje referatowe dotyczące wyzwań gospodarki przestrzennej w sferze: metodologii, badań empirycznych oraz dydaktyki tego kierunku z uwzględnieniem nowych specjalności i kierunków studiów (łącznie 25 referatów).

11. Postery II

Sesja posterowa

sesja referatowa_01

Sesja referatowa

sesja referatowa

Sesja referatowa

 

W Konferencji Jubileuszowej uczestniczyło ponad 100 osób z 26 ośrodków dydaktycznych prowadzących studia na kierunku gospodarka przestrzenna. W konferencji uczestniczyły również dwie pierwsze absolwentki gospodarki przestrzennej – prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska – pierwsza absolwentka tego kierunku na Politechnice Wrocławskiej oraz dr Dorota Matuszewska – pierwsza absolwentka tego kierunku w UAM.

Podsumowanie

Podsumowanie Konferencji

wolontariusze1

Wolontariusze

wolontariusze2

Wolontariusze

wolontariusze4

Wolontariusze – mistrzowie drugiego planu Konferencji

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim referentom, panelistom i pozostałym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w czasie Jubileuszu 25-lat Gospodarki Przestrzennej. Osobne podziękowania należą się Wolontariuszom – studentom gospodarki przestrzennej, bez których organizacyjny sukces tego wydarzenia z pewnością nie byłby tak spektakularny.

Szczegółowy program, referaty sesji jubileuszowej, abstrakty oraz pozostałe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo TUTAJ

Relacja z Konferencji pojawiła się również w 197 wydaniu programu „Z życia Uniwersytetu” (treść dotycząca wydarzenia zaczyna się od 00:06:50 min.) oraz w numerze 12(279) czasopisma „Życie Uniwersyteckie” (s. 7).


WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE DO POBRANIA:


LISTY GRATULACYJNE:

poznan_prezydent

kpzk_pan
logo__politechnika_poznanska
politechnika_warszawska
Uniwersytet_przyrodniczy_poznan
Instytut Geoekologii...

 

 

 

 


BAL

Zwieńczeniem obchodów 25-lecia gospodarki przestrzennej był Bal Jubileuszowy Absolwentów, który stał się okazją do spotkania po latach nauczycieli i uczniów. Nieformalna atmosfera, konkursy i dodatkowe atrakcje, o które zadbały dr Urszula Kaczmarek i mgr Natalia Chromińska sprzyjały pełnej integracji, ciekawym rozmowom i dobrej zabawie.

Poniżej znajduje się krótka fotorelacja z Balu. Więcej zdjęć można pobrać TUTAJ. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Marcinowi Jaroszewskiemu za ich udostępnienie.

BAL_1

BAL_2

BAL_3

BAL_4

BAL_5

BAL_6

BAL_7

BAL_8

BAL_9

BAL_10

BAL_11

BAL_12

BAL_13

BAL_14

BAL_15

BAL_16

Plakat promujący wydarzenie

plakat_balu