Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za zainteresowanie subskrypcją i z przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszą edycję newslettera Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (IGSEiGP) powstał w 1984 r. Jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Instytut zatrudnia 66 pracowników, w …

Czytaj więcej.

FIRE! – Fertilize Innovation in Responsible Education! – projekt ERASMUS+

 FIRE! jest projektem finansowanym w ramach unijnego programu ERASMUS+. Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, zwłaszcza w kontekście komunikacji naukowej i nauki obywatelskiej. Komunikacja naukowa rozumiana jest jako niezbędna podstawa nauki obywatelskiej, która zapewnia szersze społeczne zaangażowanie i demokratyzację nauki. Projekt FIRE! wspiera rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i kulturalnych w zakresie tłumaczenia języka nauki na język zrozumiały przez społeczeństwo, …

Czytaj więcej.

FORSED – projekt badawczy

FORSED – Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju regionów mniej rozwiniętych to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/B/HS5/00012). Jego celem jest identyfikacja i empiryczna weryfikacja czynników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opracowanie modelowego układu tych czynników w najsłabszych regionach w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej. Wśród tych wyzwań rozpatruje się przede wszystkim: implementację na grunt polityki regionalnej założeń podejścia …

Czytaj więcej.

Społecznie zrównoważona polityka transportowa w miastach

W ramach rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu OPUS 14 dofinansowanie uzyskał projekt „Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski”. Będzie on realizowany przez pracowników naszego Instytutu: dr. Adama Radzimskiego (kierownik) oraz dr. Jędrzeja Gadzińskiego. Projekt wpisuje się w dynamicznie rozwijający się w skali międzynarodowej nurt badań nad nierównościami w transporcie miejskim, w ramach którego analizuje …

Czytaj więcej.

TeRRIFICA - nowy projekt realizowany przez pracowników Instytutu w ramach programu Horyzont 2020

TeRRIFICA - Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action to projekt, który swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym). W ramach …

Czytaj więcej.

Udział pracowników IGSEiGP w międzynarodowym projekcie badawczym RE-CITY w ramach programu "Horyzont 2020"

Pracownicy IGSEiGP weszli w skład międzynarodowego zespołu badawczego realizującego projekt RE-CITY: Reviving shrinking cities - innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe, którego celem jest określenie sposobu, w jaki można poprawić jakość życia w kurczących się miastach m.in. w kontekście infrastruktury, miejskiej produkcji żywności, kultury i migracji. Ponadto badania będą służyły porównaniu strategii miast z różnych …

Czytaj więcej.

FilmInd – nowy projekt międzynarodowy realizowany przez pracowników Instytutu

Miło nam poinformować, że Prof. Krzysztof Stachowiak otrzymał finansowanie na realizację projektu o akronimie FilmInd – „Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą”. Przedsięwzięcie to znalazło się w wąskim gronie sześciu projektów międzynarodowych z całej Europy wybranych do realizacji w ramach inicjatywy EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities), której misją jest wspieranie europejskiej …

Czytaj więcej.

Zakończenie projektu: Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym

W kwietniu 2018 roku zespół Centrum Badań Metropolitarnych UAM zakończył realizację projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” (GEOPLAN). Projekt realizowany był od maja 2015 roku dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Partnerami Centrum w trakcie realizacji projektu była firma Recoded oraz samorządy lokalne z obszaru aglomeracji poznańskiej, w tym miasto Poznań oraz Łódź. …

Czytaj więcej.

Konkurs dla młodych planistów z regionu Morza Bałtyckiego

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został partnerem projektu międzynarodowego dotyczącego planowania przestrzennego i strategicznego w państwach położonych w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt finansowany jest ze źródeł Swedish Institute, a realizowany będzie w porozumieniu z Boverket - Swedish National Board of Housing, Building and Planning oraz VASAB (Vision & Strategies Around the Baltic Sea) Committee of Spatial Planning and Development. …

Czytaj więcej.

Banaszak M., Dzięcielski M., Nijkamp P., Ratajczak W., 2018 – Geography in motion: Hexagonal spatial systems in fuzzy gravitation. Environment and Planning A Link do artykułu

Falco, E., Malavolta, I., Radzimski, A., Ruberto, S., Iovino, L., & Gallo, F. (2018). Smart City L’Aquila: An Application of the “Infostructure” Approach to Public Urban Mobility in a Post-Disaster Context. Journal of Urban Technology, 25(1), 99–121. Link do artykułu

Kudłak, R., Szőcs, I., Krumay, B., & Martinuzzi, A. (2018). The future of CSR-Selected findings from a Europe-wide Delphi study. Journal of Cleaner Production, 183, 282-291. Link do artykułu

Radzimski, A. (2018). Involving small landlords as a regeneration strategy under shrinkage: evidence from two East German cases. European Planning Studies, 26(3), 526–545. Link do artykułu

Stryjakiewicz, T., Kudłak, R., Ciesiółka, P., Kołsut, B., & Motek, P. (2018). Urban regeneration in Poland’s non-core regions. European Planning Studies, 26(2), 316-341. Link do artykułu

Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, Studia KPZK | 2018 | tom 183.

Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej to wieloautorska monografia wydana w 2018 r. w ramach serii Studia KPZK PAN (t. 183). Publikacja zawiera prace uznanych polskich autorytetów w dziedzinie badań społeczno-ekonomicznych, systematyzujące główne teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Monografia została przygotowana z okazji Jubileuszu 80. urodzin prof. dr hab. Teresy Czyż, wybitnej polskiej geograf społeczno-ekonomicznej, współtwórczyni poznańskiej szkoły metodologicznej, inspiratorki wielu nowych nurtów i ujęć metodologicznych oraz autorki licznych prac tworzących fundament polskich badań regionalnych Link do artykułów

Zintegrowane planowanie rozwoju – nowy kierunek studiów inżynierskich

W październiku 2018 r. uruchomiony został nowy kierunek stacjonarnych i niestacjonarnych studiów inżynierskich – Zintegrowane planowanie rozwoju. Jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego. Stwarza on możliwość przygotowania nowych kadr na potrzeby administracji oraz instytucji zajmujących się problematyką zintegrowanego planowania rozwoju. Innowacyjny, modułowy program studiów …

Czytaj więcej.

Pobyt prof. Tomasza Kaczmarka w ramach programu Erasmus Plus w Bremie

Program Erasmus od ponad 20 lat gości na Uniwersytecie i naszym Wydziale. Oprócz wymiany studentów obejmuje on także krótkie pobyty pracowników akademickich z wykładami na uczelni partnerskiej. W dniach 9-15 grudnia prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek przebywał na tygodniowym pobycie na Universität Bremen (Niemcy). To już jego druga wizyta na tej uczelni, pierwsza miała miejsce w 2004 r. W trakcie …

Czytaj więcej.

Absolwentka Gospodarki przestrzennej w gronie laureatów Wydziałowego Konkursu Prac Licencjackich

7 stycznia br. odbył się finał Wydziałowego Konkursu Prac Licencjackich – w gronie laureatów znalazła się absolwentka studiów I- stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna Pani Zofia Szewczyk, która zdobyła III miejsce. Nagrodzona praca dyplomowa pt. „Rozmieszczenie usług na przykładzie handlu detalicznego w Mysłowicach” została napisana pod kierunkiem promotora prof. UAM dr hab. Artura Bajerskiego. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Nowy zeszyt „Quaestiones Geographicae”

„Quaestiones Geographicae” to międzynarodowe czasopismo, indeksowane w bazach Scopus oraz Web of Science – Emerging Sources Citation Index, wydawane od 1974 roku przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi tekstami artykułów, które publikowane są w formule Open Access.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów

W imieniu redakcji czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłaszania artykułów do najnowszego numeru czasopisma otwierającego rok 2019. Zachęcamy do przesyłania tekstów przygotowanych według instrukcji dla autora zamieszczonej na stronie czasopisma w terminie do 18 lutego 2019 r. Artykuły oraz wszelkie pytania związane z czasopismem prosimy kierować na adres sekretarza redakcji mgr inż. Moniki Herodowicz: …

Czytaj więcej.

III Sympozjum naukowe pt.: „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego”

Dnia 4 lutego 2019 odbyło się III Sympozjum naukowe pt. „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego”, które było poświęcone problematyce współpracy w sektorze kreatywnym w Polsce. Poprzednie sympozja odbyły się w Katowicach (2015) i w Warszawie (2016). Udział w sympozjum umożliwił dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń, ale przede wszystkim stanowił platformę nawiązania współpracy przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki, biznesu oraz administracji publicznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło …

Czytaj więcej.

Pobyt naukowo-badawczy dr Urszuli Kaczmarek na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii

W ramach umowy partnerskiej pomiędzy uniwersytetami w Poznaniu i Kilonii istnieje możliwość odbycia miesięcznego pobytu naukowego. Z oferty tej skorzystała dr Urszula Kaczmarek, która w sierpniu przebywała na badaniach naukowych w północnych Niemczech. Były one skoncentrowane na problematyce rozwoju małych miast należących do międzynarodowej sieci Cittaslow. Pobyt na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) obejmował kwerendy biblioteczne, dyskusje z pracownikami …

Czytaj więcej.

Spotkanie z prezydentem Wrocławia dr. Rafałem Dutkiewiczem

23 października w sali 21 odbyło się spotkanie z Prezydentem Wrocławia dr. Rafałem Dutkiewiczem zorganizowane przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Gość, jako znakomity mówca, przedstawiał ze swadą wydarzenia z czasu swej prezydentury, odpowiadał na pytania studentów oraz pracowników Wydziału.

Wizyta dr Marii Gunko z Rosyjskiej Akademii Nauk

W dniach 10-14 grudnia 2018 r. w naszym Instytucie przebywała dr Maria Gunko z Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy z pracownikami naszego Instytutu w obszarze badań związanych z procesem kurczenia się miast. W ramach wizyty Pani Doktor wygłosiła w dniu 14 grudnia wykład pt. „Planning for urban shrinkage in Eastern Europe: evidence from Russian …

Czytaj więcej.