PL | EN

Szkoła letnia w ramach Baltic Sea Region Young Planners Contest (26-29.08.2019)

Comment are off

 

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM był współrealizatorem projektu międzynarodowego pod nazwą Baltic Sea Region Young Planners’ Contest, w ramach którego  w dniach 26-29 sierpnia 2019 r. odbyła się w budynku Collegium Geographicum szkoła letnia połączona z konkursem dla młodych planistów pt. „Liveable Places and Spaces of Tomorrow”.

Chęć udziału w konkursie zgłosiło 60 kandydatów z 10 krajów należących do regionu Morza Bałtyckiego i zrzeszonych w VASAB, tj. z Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec, Szwecji, Białorusi, Danii, Rosji i z Polski. Na podstawie przesłanych aplikacji do warsztatów organizatorzy zakwalifikowali 40 osób, wśród których znaleźli się zarówno studenci, jak i praktycy. Najliczniej reprezentowani byli architekci, urbaniści, planiści, graficy oraz młodzi naukowcy. Górną granicę wieku uczestników stanowiło 35 lat.

Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia miało miejsce 26 sierpnia. Konkurs otworzyła Alda Nikodemusa z VASAB. Ponadto głos zabrali prof. UAM Anna Tobolska – Prodziekan WNGiG oraz prof. UAM Paweł Churski – Dyrektor IGSEiGP. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Jacka Zauchy z Uniwersytetu Gdańskiego na temat współczesnych trendów rozwojowych i wyzwań dla regionu Morza Bałtyckiego. Popołudnie uczestnicy spędzili na wycieczce po centrum Poznania, w czasie której dr Łukasz Mikuła (IGSEiGP) opowiedział o najważniejszych aspektach planowania przestrzennego w mieście. Pierwszy dzień wydarzenia kończyła uroczysta kolacja w Collegium Geographicum.

Podczas kolejnych dwóch dni głównym zadaniem uczestników podzielonych na osiem międzynarodowych zespołów było opracowanie autorskich rozwiązań przestrzennych i strategicznych, które byłyby możliwe do zaimplementowania w przyszłości w regionie Morza Bałtyckiego. Młodzi planiści szukali rozwiązania dla współczesnych problemów społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, w tym przede wszystkim ograniczeń w zakresie szeroko pojętej dostępności przestrzennej, zmian klimatu, niekorzystnych procesów demograficznych czy wyzwań planowania przestrzennego obszarów morskich. Autorami koncepcji metodologicznej konkursu byli pracownicy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: dr inż. Przemysław Ciesiółka oraz dr Tomasz Kossowski.

W trakcie prac koncepcyjnych zespoły projektowe merytorycznie wspierali także zaproszeni eksperci z Polski i zagranicy, a wśród nich prof. Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Maria Gunko z Rosyjskiej Akademii Nauk, Jonas Büchel z Urban Institute w Rydze, Per Stenholm z Boverket w Szwecji oraz Vita Brakovska z łotewskiego Knowledge and Innovation Society. Zespołem mentorów kierował dr Tomasz Kossowski z IGSEiGP.

Gala finałowa konkursu odbyła się w czwartek 29 sierpnia. Wszystkie zespoły projektowe zaprezentowały swoje koncepcje na posterach oraz podczas kilkunastominutowych wystąpień. Każdą prezentację kończyła dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami oraz pytania jury, w skład którego wchodzili: Talis Linkatis (Minister Transportu na Łotwie), Wilfried Görmar (były przewodniczący VASAB),  Åsa Bjering (CPMR BSR), prof. UAM Paweł Churski (Dyrektor IGSEiGP) oraz Vita Brakovska. Wśród prac konkursowych można było znaleźć m.in. wizję protomiast, koncepcję pętli transportowej wokół Morza Bałtyckiego czy nowoczesny system gospodarki żywnościowej, którego efektem miałaby być ograniczenie powierzchni upraw.

W głosowaniu przeprowadzonym wśród uczestników konkursu wygrała propozycja Unifying Baltic Belt Rethinking Borders, postulująca zniesienie granic państw w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego do 2050 r. Z kolei nagrodę główną, jaką był wyjazd na Young Planners’ Conference 2019 w Newcastle, zespół jury przyznał koncepcji The Bolticfleet, którego autorami byli Veli-Matti Lappi (Finlandia), Nicoline Løcke Zabel (Dania), Ieva Nagle (Łotwa) i Vincent Prats (Szwecja). Zwycięzcy zaproponowali rozwiązanie mające m.in. poprawić dostępność usług na obszarach wiejskich przy zmniejszeniu zapotrzebowania na prywatny transport.

Baltic Sea Region Young Planners’ Contest zrealizowany został przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w porozumieniu z Boverket (Swedish National Board of Housing, Building and Planning) oraz VASAB (Vision & Strategies Around the Baltic Sea) Committee of Spatial Planning and Development, a finansowany ze środków Swedish Institute. Koordynatorami projektu ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza byli prof. UAM Paweł Churski, prof. UAM Krzysztof Stachowiak oraz dr inż. Bartosz Wojtyra. Prace komitetu organizacyjnego wspierali dodatkowo członkowie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Zorganizowana szkoła letnia była cennym poligonem wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu planowania przestrzennego i strategicznego. Stanowiła ona również bazę do dalszej budowy sieci współpracy z partnerami z zagranicy.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z relacją z wydarzenia dostępną na stronie internetowej Swedish Institute (LINK), a także z posterami przygotowanymi przez uczestników szkoły letniej, umieszczonymi poniżej:

The Bolticfleet

I Cube

Future Food System

BeaM Baltic

Sea Green Money

Baltic Sun of Interconnectivity

Proto Town

Circle of FreedomUnifying

Baltic Belt

 


FOTORELACJA

 

 

About the Author