PL | EN

Harmonogram zebrań naukowych IGSEiGP:

Harmonogram zebrań IGSEiGP w roku akademickim 2017/2018

Archiwalne:

Harmonogram zebrań IGSEiGP w roku akademickim 2016/2017


Konferencje nadchodzące:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa DNI PLANISTY – Sharing Cities – współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy współodpowiedzialni (19-20.04.2018, Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu)

Konferencja Naukowa Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej – Konferencja dedykowana pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii (11-12.06.2018, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

Konferencje archiwalne:

Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach programu UE Horyzont 2020: Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances (04-06.12.2017, Instytut Socjologii oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań)

Konferencja Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym (29-30.11.2017,  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

Spotkanie Przedstawicieli Unii Uczelni na Rzecz Kierunku Gospodarka Przestrzenna (29.11.2017, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

MAT TRIAD 2017 – International Conference on MATRIX Analysis and its Applications (25-29.09.2017, Będlewo)

Warsztaty Współczesne wyzwania procesów rozwojowych i ich regionalne konsekwencje (Contemporary challenges of developement processes and their regional consequences), 11-16.09.2017. Prowadzenie: prof. Peter Nijkamp.

Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych (23-31.07.2017, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych ARGO i Smoleński Uniwersytet Państwowy)

Międzyuczelniana konferencja naukowa pt. Dzień planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej (6-7 kwietnia 2017, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój. Mikroenergetyka rozproszona. Inteligentne sieci (12.12.2016, Poznań).

Konferencja Jubileuszowa z okazji 25 lat Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Poznaniu, pt. GOSPODARKA PRZESTRZENNA – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji. (24-26 listopada 2016 r.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban empires – cities as a global rulers in the new urban world (15.08.2016-16.08.2016, Poznań).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny (21-23 czerwca 2015 r., Poznań) oraz  warsztaty geograficzne „Społeczno-ekonomiczna transformacja Polski(24-29 czerwca 2015 r.).

Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia (17-18 marca 2013 r., Poznań)