PL | EN

Terminy nadchodzących wydarzeń najprawdopodobniej ulegną zmianie w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji pojawiających się na stronie internetowej Wydziału.


Harmonogram zebrań naukowych WGSEiGP:

Harmonogram zebrań WGSEiGP w roku akademickim 2019/2020

Archiwalne:

Harmonogram zebrań IGSEiGP w roku akademickim 2018/2019

Harmonogram zebrań IGSEiGP w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram zebrań IGSEiGP w roku akademickim 2016/2017


Konferencje nadchodzące:

3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020 (SURE2020) Cities as social ecological systems (6-8.07.2020, Society for Urban Ecology – SURE, Adam Mickiewicz University, Poznań).

IGU Commission on Geography of Governance  Thematic Workshop Governance and Planning (23-25.06.2021, IGU, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)

8th Central European Conference in Regional Science (2021, ERSA, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)

Konferencje archiwalne:

Wykład otwarty Profesora Andrésa Rodrígueza-Pose w ramach cyklu Akademicki Poznań pt. The geography of EU discontent (03.12.2019; Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Miasto Poznań)

Seminarium naukowo-integracyjne POL-SOC-GEO 2019 (14-15.11.2019, WNPiD, WS, WGSEiGP, Obrzycko).

XIV Seminarium z cyklu Rozwój obszarów wiejskich (23.10.2019, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Stacja Ekologiczna Jeziory UAM, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa). Program seminarium

Sympozjum naukowe polskich i rosyjskich geografów społeczno-ekonomicznych (27.-31.08.2019, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Instytut Geografii Społeczni-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Kaliningrad)

International Summer Camp Young Planners’ Contest Liveable places and spaces of tomorrow (26-29.08.2019, Vision And Strategies Around The Baltic Sea, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

Interdyscyplinarna konferencja Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze (27.06.2019, Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa DNI PLANISTY – Małe miasta i obszary wiejskie (28-29.03.2019, Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu)

III sympozjum naukowe pt. Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego (04.02.2019, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

XIII Seminarium z cyklu Rozwój obszarów wiejskich (14.11.2018, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

Seminarium Profile kształcenia i kierunki badań geograficznych w Poznaniu i Kilonii w ramach V Dni CAU w Kilonii na UAM w Poznaniu (09.11.2018, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

Konferencja podsumowująca projekt pt. Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy) (16.10.2018, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

Warsztaty Aktualne badania dotyczące geografii ekonomicznej i miejskiej (Current research on economic and urban geography) 10-14.09.2018. Prowadzenie: prof. Peter Nijkamp

Warsztaty Analizy społeczno-ekonomiczne danych geograficznych z wykorzystaniem R (kurs dla średnio zaawansowanych) 10-14.09.2018. Prowadzenie: prof. Roger Bivand

Konferencja Baltic Universty Programme Current Challenges of Local and Regional Development (11-13.09.2018, The Baltic University – A Regional University Network, Adam Mickiewicz University, WSB University in Poznań, Poznań)

Konferencja Naukowa Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej – Konferencja dedykowana pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii (11-12.06.2018, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa DNI PLANISTY – Sharing Cities – współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy współodpowiedzialni (19-20.04.2018, Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu)

Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach programu UE Horyzont 2020: Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances (04-06.12.2017, Instytut Socjologii oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań)

Konferencja Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym (29-30.11.2017,  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

Spotkanie Przedstawicieli Unii Uczelni na Rzecz Kierunku Gospodarka Przestrzenna (29.11.2017, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań)

MAT TRIAD 2017 – International Conference on MATRIX Analysis and its Applications (25-29.09.2017, Będlewo)

Warsztaty Współczesne wyzwania procesów rozwojowych i ich regionalne konsekwencje (Contemporary challenges of developement processes and their regional consequences), 11-16.09.2017. Prowadzenie: prof. Peter Nijkamp.

Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych (23-31.07.2017, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych ARGO i Smoleński Uniwersytet Państwowy)

Międzyuczelniana konferencja naukowa pt. Dzień planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej (6-7 kwietnia 2017, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój. Mikroenergetyka rozproszona. Inteligentne sieci (12.12.2016, Poznań).

Konferencja Jubileuszowa z okazji 25 lat Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Poznaniu, pt. GOSPODARKA PRZESTRZENNA – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji. (24-26 listopada 2016 r.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban empires – cities as a global rulers in the new urban world (15.08.2016-16.08.2016, Poznań).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny (21-23 czerwca 2015 r., Poznań) oraz  warsztaty geograficzne „Społeczno-ekonomiczna transformacja Polski(24-29 czerwca 2015 r.).

Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia (17-18 marca 2013 r., Poznań)