PL | EN

Nadchodzące:

Harmonogram zebrań naukowych IGSEiGP

Warsztaty „Współczesne wyzwania procesów rozwojowych i ich regionalne konsekwencje” („Contemporary challenges of developement processes and their regional consequences”), 11-16.09.2017. Prowadzenie: prof. Peter Nijkamp.

 

Archiwalne:

Międzyuczelniana konferencja naukowa pt. „Dzień planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”, 6-7 kwietnia 2017 roku, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala nr 21). PROGRAM

Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój. Mikroenergetyka rozproszona. Inteligentne sieci (12.12.2016, Poznań).

Konferencja Jubileuszowa z okazji 25 lat Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Poznaniu, pt. GOSPODARKA PRZESTRZENNA – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji. (24-26 listopada 2016 r.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban empires – cities as a global rulers in the new urban world (15.08.2016-16.08.2016, Poznań).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny (21-23 czerwca 2015 r., Poznań) oraz  warsztaty geograficzne „Społeczno-ekonomiczna transformacja Polski(24-29 czerwca 2015 r.).

Konferencja dydaktyczna Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia (17-18 marca 2013 r., Poznań)