PL | EN

 Rada Programowa dla kierunku Geografia – geoanaliza społeczno-ekonomiczna

Skład Rady Programowej dla kierunku Geografia – geoanaliza społeczno-ekonomiczna:

 

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

  • Hanna Grunt  – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  • Grzegorz Potrzebowski – Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
  • Jolanta Ratajczak – WFOŚiGW w Poznaniu
  • Arkadiusz Świderski – wiceburmistrz gminy Sieraków,
  • Marek Bryl – Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Rada Programowa dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Skład Rady Programowej dla kierunku Gospodarka Przestrzenna:

 

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

  • Hanna Grunt  – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  • Grzegorz Potrzebowski – Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
  • Jolanta Ratajczak – WFOŚiGW w Poznaniu
  • Arkadiusz Świderski – wiceburmistrz gminy Sieraków,
  • Marek Bryl – Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

 

Rada Programowa dla kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Skład Rady Programowej dla kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju: